Start
Bra att veta Protokoll Förvaltning Ekonomi Kontakt Fastigheten Trivselregler

 

Fastighetens beteckning, areal samt lokalisering

Beteckning:    Bojen 11, som innehas med äganderätt

Areal:             1.485 m²

Adress:           Kungsholms Strand 141-147 (Karta)

Stadsdel:         Kungsholmen

Kommun:        Stockholm

Byggnaden

Typ:                   Flerfamiljshus i sten i 7 våningar och bottenvåning.

Byggnadsår:        1934, med tillbyggd del 1947 innehållande kontor.

Grundläggning:     Grundmurar av betong till utsprängd berggrund.

Byggnadsmaterial: Ytterväggar av tegel, bjälklag av betong, yttertak belagt med  underhållsfri takpapp.

Övrigt:                  Byggnaden är ansluten till kommunens nät för el, gas, vatten, avlopp och fjärrvärme.

 

Lägenheter och lokaler

Bostadslägenheter:

    1 st 1 rum, kök, badrum à 23 m²

    1 st 1 rum, kök, badrum à 29 m²

    1 st 1 rum, kök, badrum à 46 m²

    2 st 2 rum, kök, badrum à 38 m²

    6 st 2 rum, kök, badrum à 40 m²

    8 st 2 rum, kök, badrum à 41 m²

    10 st 2 rum, kök, badrum à 42 m²

    7 st 2 rum, kök, badrum à 45 m²

    12 st 2 rum, kök, badrum à 46 m²

    1 st 2 rum, kök, badrum à 53 m²

    6 st 2 rum, kök, badrum à 57 m²

    6 st 2 rum, kök, badrum à 60 m²

    1 st 3 rum, kök, badrum à 76 m²

    1 st 3 rum, kök, badrum à 85 m²

Totalt finns 63 st. bostadslägenheter med en total yta på 2.945 m². Av bostadslägenheterna är 62 st. upplåtna med bostadsrätt, övriga med hyresrätt.

Lokaler:

    1 st kontorslokal à 164 m²

    1 st kontorslokal à 218 m²

Totalt 2 st. lokaler med en total yta på 382 m². Samtliga lokaler är upplåtna med hyresrätt.

Total yta - bostadslägenheter plus lokaler - uppgår till 3.327 m².

 

Fakta bostadslägenheter

Köksinredningar: Diskbänkssidan i samtliga kök renoverades år 1990-91 vilket omfattade ny skåpinredning, ny diskbänk, nya ledningar för vatten och avlopp samt nya vattenarmaturer. Arbetshöjd är 90 cm (standard) i samtliga kök. De flesta lägenheter har gasspisar, ett mindre antal elspisar. Samtliga lägenheter har kyl/frys. Köksgolv är som standard belagda med linoleummattor, men somliga lägenhetsinnehavare har bytt ut dessa.

Badrumsinredningar: Samtliga badrum totalrenoverades åren 1990-91 och fick då ny ledningsdragning för vatten och avlopp. Ny väggbeklädnad i 8-skifts kakel samt målad puts. Golven belagda med plastmattor. Vatten, avlopp och el är förberedda för installation av tvättmaskin. Nytt porslin för tvättställ, WC och badkar (i några fall dusch i stället för badkar) installerades.

Lägenheterna har ekparkett i större rum samt linoleum- eller plastmatta i mindre rum. Till varje lägenhet hör ett källarförråd och till många lägenheter även en balkong med beläggning av betong. De lägenheter i markplan som inte vetter mot gatan har var sin uteplats i trä.

 

Gemensamma anordningar

Tvättstuga med 2 stycken tvättmaskiner, Miele, samt torktumlare och torkrum med fläkt.

2 st. soprum med sopbehållare för hushållssopor.

2 st. trapphus med hiss för tre personer.

Kabel-TV från Com Hem (f.d. UPC) framdraget till samtliga lägenheter.

Fastighetsnät (LAN) installerat hösten 2000. LAN framdraget till samtliga lägenheter och även indraget i de flesta. Föreningen har ett gruppanslutningsavtal (vilket ger en väsentligt lägre kostnad än individuella kontrakt) med Bredbandsbolaget, omfattande bredbands- och IP-telefonitjänster.

Fjärrvärmeanläggning med variatorreglerad shuntventil, installerad omkring år 1983.

Kajakförråd.

 

Utförda renoveringsarbeten

1982 renoverades taket.

1990-1991 byttes el-stigare och samtliga V/A-stammar i kök och badrum. 

1992 föreningen rustade upp en tidigare verkstadslokal till två kontorslokaler med nybyggnadsstandard.

1999 gårdsytan på baksidan mot berget belades med nytt asfaltsskikt.


2001 installerades ny mangel.

2003 byttes fjärrvärmecentralen och radiatorventiler.

2005-2006 renoverades fasaderna och balkonger, ytterligare ett par balkonger byggdes till. 

2008 spolades V/A-stammar.

2009 målades trapphuset.

2010 bytte föreningen värmeväxlare.

2012 renoverades av taken ovanför trapphusen.

2014 genomfördes renovering avseende hiss samt innergård. Taket på lokalerna 145-147 renoverades och de flesta källarförråd förnyades med stålburar. 

2015 byttes staket på bakgården till ett högre i smide. Alla lägenheters avloppsanslutningar besiktigades pga. stopp och vattenskada i en. Stammarna under huset byttes delvis ut och vissa relinades. Visst mindre arbete kvarstår men beräknas bli klart under våren 2016.

2016 OVK genomfördes i samtliga lägenheter. Maskinparken i tvättstugan uppgraderad. 
Taket renoverades. 

2017 Dörrar till tvättstugor/förråd byttes ut till nya, säkrare och tystare dörrar. Putsarbeten runt dörrkarmarna utfördes även. I samband med detta installerade även många medlemmar nya dörrar till sina lägenheter (på eget initiativ samt kostnad.)

Entrédörrarna till 141 och 143 byttes ut till nya och samtidigt installerades nytt portkodssystem.

Stammarna/rören i bägge trapphus spolades igenom för att förbättra funktionen.  

Försäkringar och värdering

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa. Fastigheten har vid fastighetstaxeringen år 2002 åsatts följande taxeringsvärde (SEK):

                             Bostäder           Lokaler              Totalt

Mark:                 13.588.000        1.510.000          15.098.000

Byggnad:          26.860.000        4.203.000          31.063.000

Totalt:                40.448.000        5.713.000          46.161.000

 
 
brfbojen11.hemochfastighet.se
Brf Bojen 11 © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo