Start
Bra att veta Protokoll Förvaltning Ekonomi Kontakt Fastigheten Trivselregler

 

Logotyp

 Trivselregler / Välkomsinformation

Här följer information som kan vara bra att ha för dig som är medlem i föreningen.

Balkonger, trappuppgångar, terrass och hissar

Vi hjälps åt att hålla rent kring balkonger och uteplatser och tar hand om eventuella fimpar och skräp. Att slänga fimpar från balkongen ner på gatan och gården innebär en direkt brandrisk. På vintern är det bra om man försöker skotta ren sin balkong vid tillfällen av kraftigt snöfall.

Städning av trapphuset sker en gång per vecka. Tänk på att se till att porten stängs efter dig för att undvika oönskade besökare. Portkoden byts med jämna mellanrum och meddelas i god tid till alla boende.

Föreningen har en fin terrass på bakgården med bord och stolar. Självklart kan du grilla här men tänk på att använda en grill på ben alternativt använda ett brandsäkert underlag om du använder en engångsgrill så de inte bränner fast i underlaget.

Om du upplever problem med hissarna som inte är akut – kontakta då Styrelsen i första hand och i andra hand Jensen Drift för felanmälan och inte hissjouren då detta är väldigt kostsamt för föreningen.

Tvättstuga, källare och förråd

Tvättstugan bokar du genom att skriva upp ditt namn på listan utanför. Om en bokning inte tas i bruk inom 30 min från bokningen startar anses den fri för annan att bruka. Boka inte mer än ett pass åt gången och se till att städa rent efter dig samt torka bort ludd i maskinerna.

Föreningen anordnar städdagar då vi rensar förråd, städar gården och ordnar det vi kan. Städdagarna annonseras ut i förväg. Vid dessa tillfällen tar föreningen in en container där medlemmarna kan slänga grovsopor. Vi avslutar med lite dryck, tilltugg och trevligt mingel. Ju fler som deltar desto finare förening!

Varje medlem har tillgång till ett förråd i källaren. Här får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brandfarligt eller explosivt material får förvaras i källaren. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras.

Kajakförråd finns i anslutning till huset - hör av dig till styrelsen om du önskar hyra en plats!

Cyklar får förvaras i källaren så länge det inte försvårar passage i utrymmet. 

Avfallshantering

Sopor lämnar vi i kärlen i soputrymmet på bottenvåningen i väl förslutna plastpåsar. Ställ inga soppåsar i trapphuset då det kan orsaka skadedjur samt är en brandrisk och dessutom inte ser så trevlig ut. Grovsopor (här ingår kartonger) får inte slängas bland de vanliga hushållssoporna.

Under S:t Eriksbron (ca 500 m från porten) finns en återvinningscentral där medlemmarna kan lämna glas, tidningar, kartonger och liknande.

Andrahandsuthyrning och Airbnb

I föreningen tillåter vi inte andrahandsuthyrning eller kortvarig uthyrning via Airbnb och liknande tjänster. Vill du ansöka om rätt till andrahandsuthyrning för godkända skäl kontaktar du styrelsen och bifogar den blankett för andrahandsuthyrning som finns på hemsidan.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Det är bra med en särskild bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrättslägenheter.

Förändringar och renoveringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.

Behöver du tillgång till badrum vid renovering finns nycklar att låna av styrelsen för att komma åt badrummet i källaren.  

Namn i trapphus och på dörr

Är du nyinflyttad? Gå in på Jensens hemsida och lägg in ett nytt ärende där du skriver från när du är inflyttad samt ditt namn och lägenhetsnummer och att du önskar få ditt namn i trapphuset och på din dörr. 

 

Fastighetsdrift och underhåll

Jensen sköter vår fastighet och inspekterar huset. Kontakta i första hand Styrelsen om du ser något som behöver åtgärdas och i andra hand Jensen Drift och felanmälan på deras hemsida. Endast akuta ärenden rings in via telefon då vi betalar extra vid jourutryckningar.

Tack för att du hjälper till att hålla vårt hus i fint och trevligt skick!

 

Vänligen 

Styrelsen Brf Bojen 11

brfbojen11@gmail.com


 
 
brfbojen11.hemochfastighet.se
Brf Bojen 11 © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo