Start
Bra att veta Protokoll Förvaltning Ekonomi Kontakt Fastigheten Trivselregler

 

Bostadsrättsföreningen Bojen 11:s främsta ekonomiska mål är att ge de boende en låg boendekostnad genom låga avgifter i kombination med bibehållet marknadsvärde för fastigheten. Detta ska uppnås genom väl underbyggda underhållsplaner, genomtänkt finansiering och låga lånekostnader samt genom att vara attraktiva hyresvärdar till våra lokalhyresgäster.

Firma: Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Organisationsnummer: 716419-7241

Information till medlemmar 

För att få information från föreningen så kan du anmäla dig till förenings e-post lista. För att anmäl dig, maila namn, e-postadress, port- och lägenhetsnummer och telefonnummer (frivillig uppgift) till brfbojen11@gmail.com.

Information till mäklare

Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas: 

 

Nabo

Hornsgatan 15

118 45 Stockholm

 

Märk kuvertet "Panthandlingar" .

 

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal

Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal inklusive bekräftelse på godkänt medlemskap skall omedelbart skickas till adressen ovan med märkningen "Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal".

 

Mäklarkontakter

Vid förfrågan från mäklare hänvisar föreningen till maklareservice.com. Mäklaren behöver, då ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Frågor utöver mäklarbild hänvisas till avgifthyra@nabo.se.

 

Utdrag ut lägenhetsförteckningen

Medlemmar och banker kan hämta ut det genom att mejla till avgifthyra@nabo.se. 

 

Styrelse
Kontakta styrelsen främst per email 
brfbojen11@gmail.com. 

Bojen 11:s styrelse har för närvarande följande sammansättning:

 

Alexander Berggren - ordförande (0762760182) 

Helene Gustavsson - kassör 

Martin Gumulka - sekreterare

 

Hussam Folaih - ledamot 

Johanna Nordqvist - ledamot

Maria Thomasson - ledamot 

Hanna Karppi - suppleant

Stephen Chaanine - suppleant

 

Postadress till föreningen

Brf Bojen 11
NABO 2293, FE 617
107 76 Stockholm

 

 
 
brfbojen11.hemochfastighet.se
Brf Bojen 11 © 2024


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo